HomeGouddorstPagina 32

JPEG (Deze pagina), 675.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

{
26 _ GOUDDORST.
‘ is op de groene tafel een tableau geschil- i
derd, dat ongeveer 1 meter breed is en
11/2 meter lang en Waarop de spelers hun I
f inzetten kunnen deponeeren. Zulk een ta-
ll bleau ziet er uit als op nevenstaande tee- if`
, kening is aangegeven. i
T A, B, C, D en E stellen de croupiers
· voor. Croupier F denke men zich aan het
andere einde der tafel. G is de plaats van
L den chef de jeu.
Q Wie op een dezer nummers, op 0 of 1 ,
of 15, 20, 34, 35 zet en wint, ontvangt,' i
i behalve zijn eigen mise, 35 mises. Zet hij V 4
, bv. 10 franken op 8 en valt het kogeltje op
A no. 8 der roulet neer, dan keert de bank Y
€{, op dat nummer fr. 350 uit, zoodat de daarop i
ä i rechthebbende, zijn eigen inzet meegerekend,
V fr. 360 opstrijkt. De bank vraagt niet Wie
de winst toekomt: veer haar is het een- ‘
i voudig het nummer, dat wint, niet eenig f°
J persoon. Toch staan de croupiers - er
zijn er zes aan elke roulettafel - en staat h
l de chef de jeu, die achter de croupiers ge-
i zeten is en het geheele spel overziet, de