HomeGouddorstPagina 31

JPEG (Deze pagina), 674.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

E
. l
"
· _ DE ROULET. 25 ,_
liefde voor eenig nummer en is dus de j
kans van ieder nummer, dat het kogeltje 1
daarop zal neervallen, juist 1/svste. Met
listen en streken houdt de speelbank zich
H; niet op. ,,Valschheid is overal elders mo- r
gelijk, denkbaar, waarschijnlijk misschien,
maar de bank is een tempel van integriteit.
Nergens ter wereld- vertoont zich wat ik
_ nu gemakshalve lotsbeschikking noem, zoo
zuiver, zoo ongeschonden ­- of wil men g
ï liever: zoo ongecorrigeerd - als aan pu-
blieke speeltafels. Indien de goede trouw
met schimp en smaad uit de harten der
menschen verdreven ware, de stumpert zou
g am grünm Tisch haar laatste, maar zekere
{ toevlucht vinden. Ze wordt daar, als ner·
‘ i gens elders, geacht, geëerd, ontzien, geëer-
biedigd, gehoorzaamd: het moet wel! Ze
heeft daar rang van twee maal twee. Ze
~' is daar ’n tyrannieke majestueuze noodza­ ·
kelijkheid/’ *)
‘ Aan weerszijden van de eigenlijke roulet
*) Multatuli, Milliocnenstudien.