HomeGouddorstPagina 30

JPEG (Deze pagina), 715.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

, wi - ~;·#: K #crrï’"'v -
i 24 GOUDDORST.
huppelt naar het rad en men hoort den
croupier zeggen: rien we va plus. Niemand
'D ` mag meer iets zetten, niemand meer in
een gedanen zet verandering brengen.
i Het is met geen mogelijkheid te zeggen
‘ waar het balletje zal neerkomen. Daar de
‘ spelers hun inzet kunnen déponeeren waar
zij verkiezen, op O, of op 1, 2, 20, 21,
j 22 ..... 34, 35, 36, zou eenige onnauwkeu­ _
i righeid van de roulet, die voorkeur van
;; het kogeltje voor eenig nummer ten ge- *§
. volge had, op het nadeel der speelbank uit-
« loopen, daar weldra het bevoorrechte num- i
g mer het drukst zou worden bezet. Alleen i
¥" de spelers op simple chcmce - straks zal
ik zeggen wie daarmede worden bedoeld -
zouden tegen eenige onnauwkeurigheid van {
1 het instrument, zoodanig, dat er meer kans
‘ bestond dat het huppelend kogeltje op zero
dan op eenig ander nummer viel, met recht ·»'
bezwaren kunnen inbrengen. Doch zoover
het menschelijk waarnemingsvermogen gaat, ‘
V hebben de factoren, die de plaats van het
i kogeltje aanwijzen, geen de minste voor-
, _ . pgp pg p pp