HomeGouddorstPagina 29

JPEG (Deze pagina), 689.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

{
DE BOULET. 23‘ V
let. Een opstaande rand bakent den cirkel
af, dien het met een vingerknip bewogen {
ivoren balletje van ongeveer 2 c.l/I. mid- ï
dellijn snorrend aflegt. De middelpunt-
`L vliedende kracht drijft het naar buiten, A
doch de opstaande rand houdt het terug.
Binnen den cirkel, dien het balletje beschrijft, {
bevindt zich, een weinig ingezonken, een .
koperen rad van omstreeks 4 palm middel-
lijn, voorzien van 37 nummers, van O tot {
en met 36, welk rad door den croupier, op
{ hetzelfde oogenblik, dat hij den bal doet {
{ ronddraaien, wordt bewogen, doch in tegen-
{ gestelde richting van den bal. De nummers
{ zijn rood en zwart gekleurd, om en om:
» alleen de 0 is kleurloos.
{ Geruischloos draait het rad voort, doch
. de snelheid der beweging vermindert zicht-
{ baar en tegen den tijd, dat de middelpunt-
* vliedende kracht van het ivoren balletje
door de zwaartekracht wordt overwonnen
en dit afrolt naar het lager gelegen num-
merrad, heeft nagenoeg alle beweging opge-
{ houden. Rikketikketak ...... het balletje {
{ i {
{ - {