HomeGouddorstPagina 27

JPEG (Deze pagina), 712.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

DE ROULET. 21 gw
‘ mijn bevordering tot lid der Club Privé ,
4 gemeld en, nieuwsgierig naar de geheimen
· van het daar gespeelde spel, spoedde ik mij
derwaarts. Zoo juist had mijn vriend de
biljartzaal verlaten om naar de club te gaan,
~ niet wetend, dat ik reeds mijn aanstelling
als lid ontvangen had. Ik liet hem daarvan l
i onkundig, ten einde geheel alleen de zaal
binnen te gaan, om te beter den indruk te ‘
kunnen waarnemen, dien zulk een speelzaal i
.op den nieuweling maakt. Een bediende ·§,i
in zwart­zijden pantalon en witte kousen ’]
vroeg naar mijn naam en liet mij door tot
het voorportaal, waar ik tegen betaling van
20 franken mijn bewijs van lidmaatschap
in ontvangst nam en mijn hoed en stok ter
bewaring gaf aan een tweeden bediende,
even sierlijk getooid. Een derde opende
mij met groote deftigheid en staatsie de
` deur tot de speelzaal. Hier geen rumoer, als
‘ daar ginds. Een groote drom menschen
beweegt zich heen en weder of staat opge-
pakt bij verschillende met groen laken be-
kleede tafels. Zware tapgten bedekken den .
E
‘ {