HomeGouddorstPagina 24

JPEG (Deze pagina), 658.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

`
i y xx V »-_ "" . , , , , _ ‘
a ra
;>¤@z>‘·=%ma>’Masmw~¥ï@@s=¥«W.Xrar‘%"rra¤¤‘ïaï·‘®F‘*aF‘~¤F°v<«
ll. DE HOULET. .
Om lid te worden van de Club Privé
du Kursaal ,,sous la haute surveillance de
la ville" zijn zekere formaliteiten noodig.
Vooreerst moet men een biljet invullen, dat
in het voorportaal der speelzaal bij den se-
cretaris te verkrijgen is. De bankdirectie
; wenscht te Weten Wie ge zijt, Welk beroep ·
V ge uitoefent # het is waarschijnlijk een
aanbeveling als ge in ’t geheel geen beroep
hebt -·- Waar ge woont (straat en huisnum­ _
mer!) en ...... hoe oud ge zijt. Dit laatste RV
is voor velen wel het pijnlijkst. Ik ken er,
die zich zelven niet Willen bekennen hoe
oud zij zijn, laat staan anderen. Maar de
bankdirectie is onverbiddelijk. Zij heeft,