HomeGouddorstPagina 23

JPEG (Deze pagina), 586.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

, Il
KLEIN SPEL. 17
l··v"-“ j
zonderd, behoort de speelbank te prijzen, Tl
vooral indien zij hooge commissies vraagt,
, ` d.i. een zware belasting op de domheid legt. if
ä De speelbank is een heerlijke, een verruk­ ‘
kelijke instelling ....
· Zie eens, hoe gindsohe heer neusophalend-
` veraohtelijk op de spelers neerziet, die niet
l` beseffen, meent hij, dat de bankoommissies j
i hier onoreus zgn en allen, die aan dit spel j
W meedoen, ten slotte verderfelijk moeten wor-
; den .... hij zou hier geen 2 franken willen L
‘ wagen .... hij is lid van de Club Privé en j
wendt zijn sohreden weldra daarheen .... l
F
l
E