HomeGouddorstPagina 19

JPEG (Deze pagina), 673.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

x ` I
KLEIN SPEL. 13 l
;
het tobben gedaan. Leeg worden doet zij
op den duur toch, tenzij men op de bank-
commissie bij het van huis gaan voldoende t
i gerekend heeft . . . of zich vroegtijdig uit
den kring der dwazen terugtrekt ....
In de plaats van dit spel is nu een ander j
getreden, daarin o.a. van het hier geschetst
verschillend, dat er geen 28 indeukingen
zijn, maar slechts 9, waarvan 4; rood, 4:
ä blauw en 1 zwart. Wie op rood of blauw
{ wedt en wint, ontvangt zijn inzet verdub­ ·
beld terug, wie op zwart wedt en wint 6 j
i malen. De commissie voor de. rood- en
; blauwspelers bedraagt dus 1/se of fr. 11.11
per fr. 100. De zwart­speler moet 9 keer
I zetten om ~ gemiddeld - één keer te win-
nen ; hij moet dus fr. 9 offeren om fr. 6
terug te krijgen, d.i. geeft van elken frank,
dien hij in den zak heeft en op het spel
zet, 33 centimes aan de bank.
g Dat gaat alles naar de regelen der kunst.
De bank steelt den speler het geld niet uit
den zak om er 1/se of 1/ee af te nemen en
de rest er weer in te stoppen. Deed zij ,
«
ë
I l