HomeGouddorstPagina 16

JPEG (Deze pagina), 679.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

10 GOUDDORST.
der bank was dus voor de zwart­spelers
28.57 pe. of vrijwel het dubbele van dat
voor de rood- en blauw­spelers.
Gesteld, dat er gemiddeld door alle spe- j
lers samen fr. 50 op reed en blauw en A
fr. 10 op zwart werd gezet en ieder spel
1 minuut duurde -»-- hetgeen wel ongeveer
met de werkelijkheid zal overstemmen ~
dan zou de bank, als zij slechts 5 uren A
daags werkte, in een week tijds met dit
biljart ,,verdienen" fr. 21.000. Ieder spe-
ler gelooft, of hoopt ten minste, dat de _
fortuin hem gunstig zal zijn en hem zal
ontheiïen van de verplichting tot het bren-
i gen van zijn deel in dat oiïer. Hij gelooft,
j of hoopt, meer. `t Is hem niet genoeg de
j hooge belasting te ontgaan, natuurlijk ten
g nadeele zijner medespelers, die dan zooveel ;
j meer betalen moeten .... hij wil winnen, A ·
winnen, winnen! Hij wil goud maken van
zilver, als die andere dwaas, die den steen _ t l
_ der wijzen meende gevonden te hebben;
eens in louis d’er ornteeveren, louis d’or «
in bankbiljetten van 100 franken. Maar
2 4