HomeGouddorstPagina 15

JPEG (Deze pagina), 669.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

KLEIN SPEL. 9
inzet zelfs 5 malen terug. Gesteld, dat
iemand de roode en de blauwe kleuren ge- _
` lijkelijk bezet, bv. met 10 franken op iedere lt
I kleur; de bank zal dan gemiddeld op 28
slagen van hem ontvangen 4 >< fr. 20 of t
fr. 80. Maw.: van 28 slagen is 4 maal
de geheele inzet voor de bank, d.i. van 7
slagen 1 maal. Van 7 inzetten ontvangt
de bank gemiddeld één: zij geniet dus voor j
hare bemiddeling een provisie van 1/ve of .
14.3 pc. Wie op zwart zette, was vooral
niet beter uit! Indien hij 10 frs. zette en j
won, ontving hij behalve zijn inzet fr. 40. i
Om 4 malen te winnen, moest de zwart-
speler gemiddeld 28 keer zijn inzet in de
waagschaal stellen. Zette hij dus 28 keer,
dan kon hij 4­>< 5 T: 20 maal zijn inzet
terug verwachten, hetzij dan, dat hij, ten
nadeele van de overige spelers, of van de
bank, meer verlangde dan hem rechtens
toekwam. Op elke 28 franken moest hij
i dus, al doorspel.end, fr. 8 aan de bank L
offeren, d.i. op 7 franken 2 en op 100 ä
franken fr. 28.57. Het winsbpercentage
{
` l