HomeGouddorstPagina 124

JPEG (Deze pagina), 618.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

i

i ii k
1 .
114 eounnonsr. _ _
. 1 _”"”l_"" `
hebt gepubliceerd, die doen zien hoe de
vork in den steel zit. .
a l .. .
­- Laat de bank onbezorgd zijn: de 1n
j de boeien van bijgeloof en domheid gesla­ ·
genen zullen zich daardoor niet laten be-
keeren. Zü denken, dat die cijfers slechts
voor hun medespelers gelden en zi_j zelf
Wel aan de logica daarvan zullen ontsnap­
pen. Zij zullen, toegevend aan Wat men 1
hartstocht pleegt te noemen, maar Wat ge- "
Yïi Woonlijk niets dan zeer ordinaire hebzucht _ ‘
è is, blijven doorspelen, zelfs zonder de op- j
wekking van den croupier: ·
jl F ceirfes vos jeux, Messieurs. . . et Mesdames! Q
; 1;

[ . N .
Gnonmenm, Oct. 1896.
1
.;=, MH
3. ‘ *
iii ,
Q
if
lf
ï ïäg E