HomeGouddorstPagina 122

JPEG (Deze pagina), 701.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

ig; O O l l
i g;
112 eounnonsr.
if w­-»­­-­­-·­- Q
i g, ;
was en als tegengif tegen schromelijke
overdrijving aan den anderen kant. Ik
erken de verdienste van een goeden tenor; l
ël ik houd hem, als een beeldhouwer of een
{gi goeden kleermaker, voor een artist; doch aan
een genie stel ik andere eischen!
- De speelbank te Ostende zal weinig
gesticht zijn over uwe schets. J -
- Waa.1·om? Ik heb geen onbeschei­ ;
denheid begaan, want de techniek van het
Ti spel is bekend genoeg. Het wordt aan de
p ubliek e speeltafels ongeveer evenzoo
jj gespeeld als te Ostende. ’t Is eigenlijk I
jammer, dat men aan de speelbanken te
4 Ostende een clandestien tintje geeft. Feite­
ll lijk komt het ,,emfre­n0us" vrijwel hierop
neer, dat de directie, met behulp. van haar l
lJO€g€I1€gG1”1 lêdêll of SITOODIIZIIIIGII, lïäll WG-
ren, wie niet wil toelaten. Dat acht ik
bepaald verkeerd. Voor ’t overige: heb ik
niet ook de speelbank herhaaldelijk geprezen? I
­­ Denkt ge, dat de personen, die ge i
laat spelen en spreken, zich bij lezing uwer F
schets zullen herkennen? i
ïl.
i
{il i
li;