HomeGouddorstPagina 121

JPEG (Deze pagina), 670.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

4
1
i
ï
' TEGEN WERPINGEN. 1 l l
E iemand anders, of wel aan allen te zamen.
- Die tooneelspeler -~ aangenomen, dat hier ‘
niet aan reclame te denken valt -- is na-
i tuurlijk onder de overige spelers een held.,..
die kan het! Het is alsof men van een
dobbelaar, die twee of drie keeren achtereen
met dobbelsteenen hooge cijfers gooit, in
­ vollen ernst zegt: wat kan die man dob-
belenl
J - ls uwe schets van de voorstelling­Van
Dijk, nog daargelaten of uwe minachting
j voor een tenor gerechtvaardigd is, niet een
hors d’0euwe?
-~- Zeer zeker is zg een hors cZ’0ezwre,·
zij is ook als zoodanig bedoeld. Ik heb
de ervaring opgedaan, dat het voortdurend
staren naar de roulet of naar het leggen
der kaarten een gevoel geeft, dat men bij
zeeziekte zou kunnen vergelijken, en geloof
,, daarom, dat de lezer mij dat kleine uit-
i stapje buiten de grenzen van mijn onder-
’ werp gaarne zal hebben vergeven. Wat
9 mijn minachting voor een tenor betreft,
i vergeet niet, dat zij als scherts bedoeld

‘ _r_,r,r r r M D r gggg