HomeGouddorstPagina 120

JPEG (Deze pagina), 704.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l
110 eounnonsr.
1 .l ___~ E l
­ van voor haar ongelukkige slagen de voor-
raad eener tafel uitgeput is, deze een korten
tijd leeg laat staan om nieuw geld of nieuwe
fisjes te halen, in plaats van voor tijdige
aanvulling zorg te dragen. De spelers zeg- g
gen dan, dat zij de bank hebben doen
springen .... dit is het armzaligst comedie-
spelletje, dat ik ken, doch het lokt nieuwe ·
spelers uit, die ook met groote sommen op ··
l de bank losrukken, om haar te doen sprin­ 1
gen. Dezer dagen las ik in een Duitsch
blad, dat een Sc/zmiaspieler, ik geloof uit ,
Hannover, de bank te Ostende had doen
springen. Het viel juist in den tijd, dat
ik daar vertoefde, doch ik heb van dat
springen niets hoegenaamd vernomen. Ge-
steld, dat er een korrel waarheid in het
berichtje zat -~-~ het is onwaarschijnlijk dat
Schauspieler over sommen beschikken, groot
genoeg om de speeltafel een oogenblik tot
stilstand te brengen - dan moet het toch
zóó opgevat worden, dat de bank aan één l
tafel in een betrekkelijk korten tijd veel j
9 heeft verloren, aan dien Sclzazaspieler of aan ,
@
a l l
vgl `
r _t A mp a