HomeGouddorstPagina 119

JPEG (Deze pagina), 662.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

TEGEN WEBPIN GEN. 109
* Een vergelijking van beide heb ik niet
gemaakt. Ik stem evenwel toe, dat men
{ in een paardeloterij kan deelnemen uit be-
geerte om de zaak te steunen en . . . voor
4 een aardigheid. Maar als regel hebben
beide soorten van spel dezelfde grondsla-
gen: win- of hebzucht en domheid. En ik
zie niet in, dat het.zooveel moreeler is op
die gebreken van den mensch te speculeeren
met behulp van loterijen of loterijleenin­
gen dan met behulp van speelbanken.
- Maar de speelbank is toch een kanker
aan de maatschappij!
-~ Poëtentaall ‘Wie niet hooren wil,
moet voelen -~ gewaarschuwd zijn de men-
schen herhaaldelijk. Daarbij gebruikt de
bank geen listen en streken om de spelers
te lokken. Zoo weinig, dat een speelzaal
. weelderig pleegt ingericht te zijn. 't Is of
ç· de bank wil zeggen: ziet ge wel, ik kan ‘
V ’t er van nemen! Is dat niet oprecht? ,
Wat men de bank misschien tot een ver- §
= wijt zou kunnen maken, is, dat zij somtijds, .
i zonder eenige noodzaak, als door een reeks
ä
4