HomeGouddorstPagina 118

JPEG (Deze pagina), 686.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

? ~ 108 GOUDDORST.
_*`;M“%“_i_”%`_
en aangezien deze waarschijnlijk onuitroei­ ‘
baar is, zal elke speculatie daarop, met
Holleway­pillen, paardeloten, hooge dépo­
sito­rente, loten·combinaties en huurloten,
ij speelbanken, totalisators, loterijbriefjes, Se- `
Ag; quah­ en andere olien, in verreweg de
meeste gevallen gelukken. Roei de dom-
heid uit - en gij maakt de speelbanken
en de Holleway­pillen onmogelijk. Doch
’s menschen domheid wordt in intensiteit
en onuitroeibaarheid slechts door ’s men-
gj schen verwaandheid geëvenaard. Dus stel
ik mij niet voor, dat ik de speelbanken ,
met deze schets groote schade berokken.
Dat heb ik ook niet beoogd. En ik her-
haal, en nu in vollen ernst, dat allen, die
tegen de bank gaan spelen, met groote of
kleine sommen, toonen het geld niet waard
te zijn, dat zij bezitten. VV at doen zij dus Q
verder met geld en waarom zullen zij het 9
niet gaan verspelen? - ,
- Misschien hebt ge gelijk; uw vergelijking l
van het roulettcspel met een paardeloterij =
komt inij intusschen nog al gewaagd voor. l
1

li s -
wg A
lj; f L