HomeGouddorstPagina 117

JPEG (Deze pagina), 651.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

TEGEN WERPIN GEN. 107
zien verdwijnen, dus te betitelen - betere
winstkansen had dan een ander, dan zou
i . het voor iemand, die nog niet gespeeld of
die gewonnen heeft, aanbeveling verdienen
zulk een vogel voor zich te laten spelen,
des gevorderd tegen uitkeering van een
A tantième in de winst.
ll - Zoo voorgesteld, schijnen de winst-
kansen van alle spelers inderdaad dezelfde
` te zijn, maar . . .
- Maar de geplukte vogel zal misschien
, alleen dan betere winstkansen hebben, wan-
I neer hij voor zijn eigen risico verder speelt,
wilt ge zeggen. Maar is dit niet tastbaar
bijgeloof?
j i - Misschien.
1 - Misschien? _
j - Nu goed, het is bijgeloof. Maar
denkt ge, dat ge door uwe schets ecnigen
ii invloed op het spel zult uitoefenen? dat ge
iemand zult bekeeren? Ik ben zeker van
niet, want het spel is geen verstands­ maar
` een gevoelszaak.
-- Het is veeleer een zaak van domheid