HomeGouddorstPagina 116

JPEG (Deze pagina), 710.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

21 .

106 GoUDDoRsT.
jj ; is haar als speler even lief als iemand
die nooit een voet in de speelzaal heeft
geze.t. Zijn lkans, dat hij, het spel hervat- D
tend, zal winnen, ondergaat door het ge-
. leden verlies niet de minste verbetering. l`
jj - Dat geloof ik toch wel. Na een
groot aantal slagen, ge erkent het zelf,
heffen de gunstige afwijkingen de ongun­ .
stige op, en omgekeerd.
- Zeker, maar de slagen, die voorbij "
zijn, tellen niet mede. Neem aan, om bij
hetzelfde voorbeeld te blijven, dat de spe- ,
jj, ler, die 10.000 franken heeft verloren, den I
strijd wegens geldgebrek moet opgeven.
Doch op het oogenblik, dat hij zich van
jl de speeltafel verwijderen wil, steek ik hem, j
begaan met zijn lot -­ ongekende groot- I
, moedigheid! ·- 10.000 franken in den zak,
om hem instaat te stellen door te spelen.
Denkt ge, dat dit de bank onaangenamer ti
ij is dan dat ik-zelf met die 10.000 franken
(en gelijken hartstocht voor ’t spel) ga
spelen? Indien inderdaad een geplukte '
E ? vogel - om een speler, die zijn bezit heeft