HomeGouddorstPagina 115

JPEG (Deze pagina), 678.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

i ­_-_______­_Y
j 1
, . 1

p TEGENWERPINGEN. 105
inbeeldt op die Wijze met het geld der bank te `
spelen - gevoelt voor den mcmfingalist, ,,die j
steeds achter zijn geld aanloopt", is niet te be-
schrijven. Doch deze minachting wordt met ge-
‘ lijke minachting voor den parolist door den
marzfmgaliszf betaald. Zij houden elkander over
- en weer voor groote dwazen". voor zesvoudige
‘ ezels . . . van beide zijden volkomen terecht.
- Ge hebt vergeten op te merken, dat
de bank, buiten wat ge commissie noemt,
het voordeel heeft, dat zij speelt tegen per-
sonen met beperkte middelen.
- Ook dat acht ik een vorm van bijge-
loof. Gesteld, dat iemand al zijn geld,
fr. 10.000, heeft verspeeld, doch plotseling, ·
op het oogenblik, dat hij de speeltafel vvil
verlaten, als door een tooveriniddel weer
in het bezit van zulk een schat komt.
D Denkt gij dat dit voor de bank een reden
. ‘ is om te gaan treuren? Dat zij zich zal
gaan beklagen, omdat die verliezer nu in
staat gesteld is het verlorene te hervvinnen?
Integendeel, wat gebeurd is, is gebeurd, t
redeneert de bank; die man met zijn fr. 10.000
l
`