HomeGouddorstPagina 112

JPEG (Deze pagina), 687.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

.. .

ï_ 102 eounnonsr.
iv
doch denk eens na welk waagstuk gij bestaat A
om een enkelen louis te winnen:
, Eerste zet 1 louis, tweede 2, derde 4,
j vierde 8, vijfde 16, zesde 32, zevende 64,
achtste 128, negende 256, tiende 512, elfde `
. 1024, twaalfde 2048 .... `
_ -- Houd op, er zal toch wel nooit 12 ma-
len achtereen rood of zwart uitkomen. i
- Dat is van te voren niet te zeggen.
Doch wat boven twijfel verheven is, zulke
serien kunnen voorkomen. Er zijn, zegt
men, serien geconstateerd van 30 en meer.
_, Maar laten wij het vooreerst bij twaalf :
l 2048 louis is fr. 40.960. En de som der
eerste twaalf zetten geeft 4095 louis of 1
1, fr. 81.900. Al dat geld is nu in de waag-
I schaal geworpen om slechts eenen louis
te winnen, maar nog altijd is de uitslag:
zwart. Zult ge verder gaan? Nog 4096
louis wagen? En daarna 8192? Ge moet ' -
wel, anders is al het voorgaande verloren ....
En toch, indien uwe kas groot genoeg ware,
[ zoudt ge eindelijk uw verlies terugkrijgen
i en zelfs nog een louis meer .... als de A
j.
jl