HomeGouddorstPagina 111

JPEG (Deze pagina), 669.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

`
" Vl. TEGENWERPINGEN.
"` Maar, zeide milj iemand, die deze
schetsen tot hiertoe gelezen had, "°) er is toch
één systeem, waarmede men tegen verlies
gewapend is en dat zelfs een zekere winst
waarborgt. «
- En dat is?
- Men verdubbelt telkens de verloren mises.
Stel, ik speel 2frente­et­gnm‘anáe en zet 1 louis op
rood; ik verlies en zet nu 2 louis; ik verlies we- _
der, nu zet ik 4 louis, ik verlies weder en
zet 8 louis enz. Eens moet toch rood winnen.
-- Zoo, zoo, gij zijt nzcmféngzlist. De bank
is dol op martingalészfen, hare directeuren
' zouden u wel willen omhelzen. Het is vol-
» · komen waar, dat bij voortzetting van het
spel tot in ’t oneindige de kans op het uit-
komen, eens, van zwart oneindig groot is, J
_*) Zü verschenen eerst in den vorm van een feuilleton
in De Financier.