HomeGouddorstPagina 11

JPEG (Deze pagina), 708.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

KLEIN SPEL. 7
_"__°à“ _*_`*?v__%"“` ·
speelt zelf niet mede. Zij beurt elke mi-
nuut - ieder spel is in ongeveer één minuut
beslist - hare 10 pc. provisie en stelt zich
` daarmede wijselijk tevreden. Het is haar
onverschillig wie Wint of ·vvie verliest - L
alle spelers te zamen verliezen aan haar, t
__ daarvan is zij volkomen zeker, 10 pc. van
allen inzet -­ of meer, indien er minder
spelers zijn dan tien. En op den duur zal
’ook ieder speler, die volhoudt, omstreeks
10 pc. van zijn inzet aan de bank offeren
»- of meer, zoo er dikwijlsplaatsen vacant
zijn. Een persoon, die tien uren speelt, is
voor de bank van even groote innerlijke
Waarde als tien personen, die één uur spelen.
Iemand, die dagelijks 3 uren aan dit spel
besteedt, zal, bij een inzet van 2 franken 5
en een geheel bezette tafel, den duur van
ieder spel op 1 minuut gerekend, in een `
‘·‘­ E week tijds, als het lot hem noch gunstig
j is noch ongunstig en hij dus zijn rechtmatig
I deel ontvangt van den inzet, d.i. van de
10 keeren één keer Wint, 252 franken aan
j de bank offeren, geen centime meer. De i
I
j
I