HomeGouddorstPagina 109

JPEG (Deze pagina), 660.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l
HOMO SAPIENS. 90
slag. Reeds had ik fr. 60.000 zien verdwij­ H
nen, toen hij uit den buitenzak van zijn
,,smoking" een bundeltje biljetten nam. Hij j
telde ze met zenuwachtigen haast. Het i
waren, naar ’t mij toescheen, de laatste,
die hij bij zich had, fr. 12000. Hij plaatste
ze in een worp . . . at2fendcz.’ . . . op rood . . .
. de croupier was zoo vlug, dat Bresler bijna
den tijd niet had gehad ze te zetten. . .
Rouge parel . . .
Weg waren de laatstefr. 12.000. Bres- «
ler verwijderde zich van de tafel. De crou- H
pier telde de biljetten na . . . er waren er
dertien van fr. 1000, dus een te veel. Ik
liep den heer Bresler voorbij en zeide hem, H
dat hij fr. 1000 te veel gezet had. Doch
op hetzelfde oogenblik kwam reeds een in-
specteur der bank hem het biljet terug-
brengen. "
j Verder heb ik het spel niet kunnen vol-
gen, want den dag daarop verliet ik Os-
tende. De baron nam aan de omnibus af-
U scheid van Door het raainheen druk- t
ü ten wij elkander voor het laatst de hand. H