HomeGouddorstPagina 108

JPEG (Deze pagina), 678.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

3%;
c
i ’
E ; 98 GOUDDORST. V
`
ze niet lager meer kunnen. Daar heb je
bv. Ganadians, die ik ook heb . . .
-- U zou denken, dat ze niet lager kun-
` nen? Kent u de innerlijke positie der Ca-
l nadian Pacific, hare wijze van boekhouding,
( haren physieken toestand, de geografische,
i geologische en klimatologische bijzonderhe-
den der streken, waarin hare lijnen liggen? .
Hij wist blijkbaar van dat alles niets, had
er nooit over nagedacht. Hij wist alleen,
jg dat vroeger de koers hooger was geweest.
V Maar hij toonde grooten lust iets van
over de ,,Americans" te vernemen, toen de
t kastanjebruine juffrouw verscheen, mij met
; een lichte hoofdbeweging groette en
l hem aansprak. Zij wilde hem troosten over
A; het verlies van zooeven en . . . troonde hem
mede naar de roulet. Maar hij had geen
,,genie" voor de roulet en tuurde bijna we-
; zenloos naar het draaiende kogeltje, zonder {
l een enkele mise op het spel te zetten. jr
Ook den volgenden avond speelde Bres- U
ler iranzfe­ei­quammfe. Hij verloor slag op