HomeGouddorstPagina 107

JPEG (Deze pagina), 636.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. 97
daar behaalde winst een aardig inkomen
i A heeft.
‘ Ik zag hem aan, om te weten of hij
schertste.
4 Hij schertste niet . . . homo sapiens!
Ik zag den volgenden avond Bresler we-
der spelen. Hij had fr. 30.000 van de
winst meegebracht. verloor die in
minder dan 10 minuten tijds. Toen ging j
j hij naast- mij op een sofa zitten en raakte
ik met hem in gesprek over beursoperaties.
. Londen, merkte hij op, was dien dag dood- l
J flauw geweest, vooral voor Milwaukee’s en
Burlingtons, waarbij hij sterk betrokken was, I
, naar hij zeide. _ ·
- Er zal wel eenige reactie volgen,
waagde ik op te merken, doch voor een
aanhoudende of eenigszins belangrijke hausse
zijn de teekenen thans niet gunstig. Q
En Bresler antwoordde met de banaliteit,
die men van een pzmscmg speler verwach-
ten kan:
- Maar nu zijn de koersen zoo laag, dat .
<
ii
F .