HomeGouddorstPagina 106

JPEG (Deze pagina), 644.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

· ‘ r
oc Gounnonsr.
vor t "v"" j
nen, men moet daartoe veel tgd hebben en
volhouden . . . ‘
E ~ Ik dacht, dat dit de zekerste weg
was om te verliezen, merkte ik op. lg
r i ~ O, neen, ik zal up eens iets zeggen.
ij Een paar jaren geleden ging ik voor zaken
l naar Alexandrie en zou te Marseille aan
boord gaan. Daar aangekomen had ik nog
een paar dagen tüd en spoedde mg naar
n Monte Carlo, om te spelen. Ik speelde
twee dagen aan één stuk . . . i
n ~ Verloor al mün reisgeld, vierduizend _
franken.
~ Hoe nu? E
~ Ik had geen tijd genoeg.
Sterker bewgs voor de bewering, dat men
veel tijd moet hebben om de bank te over- l
á winnen, was voorzeker niet mogelük!
~ Hebt ge het later niet teruggewonnen?
. ~ Ik heb nooit tüd genoeg om mg rus-
tig aan het spel te kunnen wijden, doch ik
ken iemand, die geregeld te Monte Carlo
_ met groote volharding speelt en door de
n l l
{