HomeGouddorstPagina 104

JPEG (Deze pagina), 698.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

1 « .n...,.. .».á , -r.r.n,,___i _. _I__r_,_,,,o__,._,r_,,r“______“r “_,M_,_m_,_,__~M_,,______ _,__ W
94 GOUDDORST.
moet, den heer Mels, chef van een huis in
wijnen te Bordeaux, doch een geboren Neder-
Jj lander. Zijn forsche gestalte stak boven allen
uit. Ik liep op hem af en groette hem. Met ‘ J
zijn groote handen drukte hij mijn rechter tot
roodwordens. Zijn dreunende stem trok ‘ j
aller aandacht. Terwijl hij met mij sprak, ‘ ‘
dwaalden zijn oogen naar de roulet en het
duurde dan ook niet lang of hij had zich
V neergelaten op een stoel, om met mevrouw
de O. te wedijveren in het volspekken van
het nummerbord. Ik vond den baron bij
· de trem5c­cá­quczrar2rfc­tafel terug, op het
punt een paar honderd francs op rouge l
j of noir te werpen ~- over de kleur was E
j hij het met zich zelf nog niet eens. herin-
nerde zich echter de gedane verzekering
en stak zijn biljetten weer in den zak. De winst
i van Bresler maalde hem door het hoofd.
I Het was intusschen halfelf geworden.
Daar zag ik juist de dame binnen komen,
j die ik bij Polak & Brook had gezien, in B
de Rue de Flandre.
~ Zie, zei ik tot den baron, daar is zij.