HomeGouddorstPagina 103

JPEG (Deze pagina), 650.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. 93
- Dat is toch de aardigste vorm van
i bijgeloof, dien ik ken. Veme. Wat is wine?
Veivze is het geluk, dat men gehad heeft.
Men kan de koorts hebben, maar de veime
i kan men slechts gehad hebben. Niemand
kan zeggen, wanneer de kans gaat keeren.
- Volkomen juist, doch die Bresler -
het succes had den baron weder van streek
gebracht -- is toch een geoefend speler.
' Dat is wat anders dan het volspekken van H
het nummerbord, daar bij die domme rou-
let, en het volhouden, uren lang, van dat
~ spel met vijffrankstukken of louis! Zulke
stumperds hebben toch nooit eenige kans
ë om van een gelukkig moment te profitee-
· ren. Met wiskunstige nauwkeurigheid kan
j van te voren het bedrag van hun verlies
worden bepaald.
Ons gesprek brak hier af, wij raakten in
g het gedrang van elkaar.
Voortdurend kwamen nieuwe leden bin-
nen. Hoe nu, is die ook hier?
l Ik zag een kennis van mij verschijnen,
dien ik in Nederland herhaaldelijk had ont- ,