HomeGouddorstPagina 101

JPEG (Deze pagina), 614.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. Q1
T Het bedrag wordt aangevuld totfr. 16.000.
gf ‘ Bresler neemt fr. 12000 tot zich.
Rouge gugue el couleur.
Q De vier duizend franken zijn verloren.
i Bresler zet nu het maximum der mise,
‘ ¥ fr. 12.000, op rood.
Rouge gugue, couleur percl.
· _ Het bedrag wordt door de bank verdub-
beld en door den winnenden speler voor de
helft van het tableau genomen. De mise
n is weer op het maximum.
Rouge gugue et couleur.
, I Wecle1· fr. 12.000 gewonnen. De winst
bedraagt nu fr. 5000 + fr. 10.000 + fr. 4.000
+ fr. 8.000 -|- fr. 12.000 -1- fr 12.000. Het
verlies fr. 2000 + fr. 4000. Saldo winst
fr. 45.000. _
Ga toch weg, bromde ik in mij zelf, het
blaadje kan keeren.
* Maar Bresler speelt door.
Hij neemt alles van het tableau en zet ‘
1 op nieuw fr. 1000 op zwart.
Rouge gogue el couleur.
l
l
i l
I