HomeGouddorstPagina 10

JPEG (Deze pagina), 691.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

I
6 GOUDDORST.
speeld door ten hoogste 10 personen, op
de teekening. met de letters A, B, O, D,
E, F, G, H, I en K aangeduid. Ieder
dezer personen is met een ivoren bal ge- j
wapend, die hij, op het door den geëm­
ployeerde der bank gegeven sein, in de
richting van het pijltje naar de tegenover __
hem zich bevindende verhevenheid rolt. De
l inzet is meestal per persoon 2 franken, 4
zoodat, als er geen ,,]0Zace mccmtc" is, de
totale inzet 20 franken bedraagt, waarvan
de bank 2 franken provisie trekt, terwijl
de overige 18 worden uitgekeerd aan hem
of haar, die het hoogste nummer heeft be-
. haald. Zijn er twee hoogste nummers (twee
10, twee 9, twee 8 enz.) dan wordt het
door de bank gespaard gedeelte van den
inzet onder de twee gelukkigen verdeeld
en roept de met het beheer van dit spel
belaste employé met zijn eentonigen, kra­ ~·¤
kenden stem: ,,au par2fage". Zün er drie [
of vier of meer hoogste nummers, dan I
moeten de drie daarbij behoorende personen
nog eens om de winst spelen. De bank l
‘ I
s I
I .