HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 52

JPEG (Deze pagina), 647.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

" i
’ I
{/ (ç)%9ê>‘"`_"o“"“"'i"”cii‘”"i‘i‘ % Y i
‘ je ®
. I J ,=
C ,/ P
sa 5
· Bü de Uitgevers is mede verschenen:
á> ·
xl _ j
L L G O N 0 M E S T i
i i E D E E 9 E
2 l
l TIJDSCHRIFT VOOR ALLE STANDEN, E
j · Q L run Bnvonnnmm veur VOIiI(SVELVArl&T neon vuiiseiwinim i _
i I
jl: J vtm isinvvoomen 1zme1NsmLnN ; · J
, mx [
S’l‘AATHUISI«I()UDI{UNDFi. g j
neon
i Q S 1
2 2 ­ J a l ‘
; : Mr. J. L. DE BRUXN lrOP¤. g j
1 . , e ·
ï i ï E
· Q z r 1
l i J ë E J
E g E
E Van dit Tïdschrift verschi'nt den lödvn van iedere maand eene [ ä
. , J J ,
i E aflevering van twee compres gedrukte vellen of 32 bladzijden, waarbij I
` ‘ zooveel mogelijk in acht wordt genomen, dat de stukken niet in a
E { het midden worden afgberoken. ,
‘ De prijs isf 3.80 per jaargang van 12 nummers.
J i ‘ . 1
{ ä Men abonneert zich voor niet minder dan een Jaargang. [
. , I `
‘>· I Over het bedrag wordt per kwitantie besehikt. j l j
s ' `
' Bi' iedere Jaargang zal een algemeene Titel met Inhoud en E
V l J D e O N
‘ T g ä Omslag aan H. II. Inteekenaren worden afgeleverd. E I ‘
l i ~
e* l Ilet emsrie xcxmiae benevens Presneetus is verschenen en a1<»·e­ J
I I J. D I
i a meen ter bezigtiging verkrijgbaar. I
{ j | De Inteekening staat open bij de Uitgevers J. [I. GEBIIARD & CO. j
{ J l te Amsterdam, en alle Boekhandelaren in het Rijk.
' i .
ë` a dï f fï C
x [VP. I h .` Q «
nl i g ONSJZD
E * @@5 @*7 gx
J I F? ` O / '
~ i @@9--~·-~~-»-·--»~--»··- -»·~- -~--­«-~ ~·~« ~-~€@ L!
.
{ a .
il
vg ,
la