HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

I i; a;:·:..<;;·;;. .·.., .v«. .,·¢_. ,_.q. ,;;.< A N W
tl . i
t as
Q gl ,
. gl De broodzetting sohünt ook te zijn in het belang vant
de bakkers, want op die wijze zijn zü van eene betamelijke
l winst verzekerd! Het is onmogelülr, dat de juiste winst i · l
berekend worde , die den bakker toekomt. Alle prijs hangt
af van de waarde, die iets heeft of aan iets gegeven wordt.
Alle waarde hangt af van aanvraag of aanbod. Is er
- schaarsohheid van overige levensmiddelen of is de bevolking
f toegenomen en de evenredigheid tusschen bevolking en
`V'OOI`lbI`€DgGI'S V€i`bI'Ol§CY1, (lil!] zal GI`lI1B6l' i]ï1HVI`?]gG zijn HE1üI' i
brood en is alzoo de waarde en prijs van het brood gerezen; dit
2 ’t%` wordt niet, en dit kan ook niet door de regering worden in acht '
genomen, want het hangt af van zoovele verschillende oor-
zaken· als waardoor aanvraag en aanbod geregeld worden; `
De winst van den bakker is dus te hoog of te laag. In A
het eerste geval is het tot_nadeel van den verbruiker, in
Lil het tweede tot nadeel van den voortbrenger. Is die winst. `
te hoog, dan vragen wij, welk regt heeft de overheid om,
bg wijze van be/zoedende werking, den een` toe te voegen, ~
y wat het algemeen toekomt? En is die winst te laag, dan. ·
lj vragen wij, met hetzelfde regt, is het niet onbillijk iemand,
r _ de vrije uitoefening zijner industrie te waarborgen, maar
hem een gedeelte der vruchten zijner industrie te ontne-
men? ­-­- De bakker is, even als ieder ander, entrepreneur U
d’industrie. Hij wendt kapitaal en arbeid aan en uit die
productive fondsen moet hij zijn revenu trekken. Dat re- h
venu wordt geregeld: `
naar mare het bedrijf, darmen uitoefent, wer/velg/r eene
L behoefte is in de maatse/zappij , i
` naar male de prada/rien aan het bedrgf in deagdeliï/c-
, heid met de waarde overeenkomen, , P
naar mate men aTnda.sm°ëde oorderingen gemaakt heeft, [
g? l om het produkt goed/tooper te kunnen leveren,
ej naar mate er aanvraag of aanbod is.
lg ` Het revenu van ieders productive fondsen, door den
C. .
` ‘¥ t jer-