HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 850.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

E ,.
t ,,y?çà ën;
...aï‘ê.."*$e%‘ ‘'
4*;,
` ïiïï in
t lëx .,, ,
i ‘i< lr 4,,.3
I °"‘»·€ï äsïf Q L ilgälf
A Wvg-4;;§;v;;;vç«v·ï
I Onze belangrijkste Stikstof­llulpmeststoffen.
li
j INLEIDING.
DE bemestingsleer heeft zich in de laatste jaren aanmerkelijk
f I uitgebreid, de bemesting zelve is daardoor voor den practicus
l een zaak van steeds meer belang geworden, zelfs zóó, dat men
bij sommigen reeds wáár kan nemen, dat voor hen de bemesting alles
F is. Hiertegen moet gewaarschuwd worden : hoe meer men de planten
van voedsel voorziet, hoe meer zaak het is tevens nauwkeurig op de
grondbewerking te letten.
j In dit boekje zullen we het over een klein, doch belangrijk
onderdeel van de bemesting hebben en wel : over de voorziening van
i de plant met stikstof door middel van onze meest belangrijke stikstof-
I hulpmeststoffen. De voorziening van plantenvoedsel door middel van
. stalmest en groenbemesting houden we hier dus buiten onze bespreking,
hoe belangrijk ze overigens ook moge zijn.
v We zullen hier voornamelijk spreken over de meest gebruikelijke
I handels­stikstofmeststoffen, n. m. :
1 Chilisalpeter.
ë 2 Kalksalpeter.
3 Zwavelzure­Amm0niak,
4 Kalkstikstof.
Alvorens deze meststoffen aan een meer uitvoerige beschouwing
te onderwerpen, willen we eerst iets over de bemesting in het algemeen
zeggen.