HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 893.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

[jij · Y O OW `riwïvwhnw'? N ··
-- 28 -
dankbaar voor een betere verzorging. Het gewas is door haar wortel-
stelsel in staat de bodemvoorraden goed te benutten, zoodat men daar
bij de bemesting op zal kunnen rekenen.
. ri
Een voldoende bemesting is in de meeste gevallen :
êè a
` Najaar : Voorjaar :
400 K.G. super, of evenredige 200-400 K.G. chili in een of
e hoeveelheid slakkenmeel. tweemaal te geven.
r (Op de meeste zandgronden kan
men gerust meer phosphorzuur
geven.)
lo gi
Op kaliarme gronden kan men hier nog aan toevoegen 400-800 K.G.
kaïniet, al naar de behoefte van den grond. Op de meeste kleigronden
zal die bemesting evenwel achterwege kunnen blijven.
Nog wil ik enkele opmerkingen maken, die voor halmvruchten
in het algemeen gelden.
{Zij Behalve van de soort van den grond en de bemestingsaard van
lt,
de voorvrucht hangt de sterkte der bemesting in hooge mate van de
gevolgde cultuur af. Alle halmgewassen vertoonen bij rijke stikstof-
voorziening en dichten stand spoedig neiging tot legeren. De dichte
ET stand is de directe oorzaak van het legeren. Waar men rijerzcultuur
ë' toepast, licht en lucht dus beter kunnen toetreden, wordt het gewas {
O beter tegen legeren bestand en kan men dus zwaarder bemesten.
i ·a
|j·. Deze methode heeft zeer vele voordeelen, waarvan wel de voor- V
naamste zijn :
1° minder zaaizaad;
20 minder kans op legeren, vandaar vrijer in de bemesting, waardoor {
3° grooter oogsten verkregen worden.
BC Q
ä
zï;
il

‘:;ätE l `>
M J h A