HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 814.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

‘ ­­ 24 ­
echte grassen was teruggeloopen op 34, heeft men door toevoeging
van 200 K.G. chilisalpeter per H.A. een zeer gunstige wijziging
waargenomen : het aantal vlinderbloemigen verminderde, het aantal
echte grassen nam sterk toe. Bedenken we tevens, dat dit gras Qi
gemakkelijker verteerbaar is dan het niet bemeste, dan springen de
voordeelen van een volledige bemesting óók voor graslanden (en
vooral voor hooilanden) naar mijn meening duidelijk genoeg in het
oog. Dat chilisalpeter ook de oogsten zal doen vergrooten behoeft
nauwelijks meer afzonderlijk vermeld. Door vroeg in het voorjaar
chili over het grasland te strooien, wordt de grasgroei vervroegd,
terwijl de planten, na meerdere jaren gebruik, een dieper en krachtiger
’ïj_ wortelstelsel verkrijgen, doordat de wortels het lager zakkende, nog
niet verbruikte zout, zullen trachten te bereiken.
Laat dus een ieder, die het nog niet kent, een proef nemen met
chilisalpeter en laat niemand de hoeveelheden, die hem in boeken
en tijdschriften worden aangeraden, als bindend beschouwen, doch
veeler als een grondslag voor vergelijkende proeven, waarna een
ieder de voor hem meest gunstige hoeveelheid proefondervindelijk kan
I vaststellen.

E E
IS,
si
ï ‘
ik
IEW
een »
Iltïr i