HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 734.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

7
Z tie geschikt waren, de andere alleen voor de fabriek. Ze
rotten sterk en er waren veel holle tusschen. De kleur der
aardappels op Zwavelzure Ammoniak was geel, de andere
f wit".
t Men ziet daaruit, zegt de heer Rauwerda verder in zijn
artikel, dat er een zeer sterk verschil in kwaliteit voorkwam,
; een verschil waarvan ik als verslaggever de waardeering aan A
den Rijkslandbouwleeraar moet laten. Het verschil kan toeval
S zijn geweest, het kan aan ’t deel van den akker hebben ge-
E legen. Dat zelfde kan ook gezegd worden van elke meerop­ I
brengst door eenige meststof. Maar het kan ook een gevolg 2
zijn geweest van de werking van de Zwavelzure Ammoniak. J
En het verraadt bedroevend weinig practische kennis, wanneer i
men beweert, dat het verschijnsel alleen in 1908, alleen te E
Sellingen, alleen op dit eene akkertje is voorgekomen. Het
t ligt geheel in de lijn der werking van Zwavelzure Ammoniak
i om (doordien hij langzamer en gelijkmatiger wordt opgeno­ i
j men) aardappels voort te brengen met minder ziekte en van
beter kwaliteit. P
`
_ Naar het schijnt komt dus de betere werking door de
Zwavelzure Ammoniak, welke regelmatig voedt en daardoor
l ook de andere meststoffen beter tot haar recht doet komen.
· Gezonde, sterke, meer ziektevrije planten zijn daarvan het
j gevolg.
Bekend is, dat Zwavelzure Ammoniak bü granen, 00k zeer
veel aanbeveling verdient v00r overbemesting. Ze werkt daar
vlug genoeg en levert veel minder kans op legeren. Het
f graan van legerkore'n is altijd veel minder van kwaliteit, ook
' wat de bakwaarde betreft, tevens is de opbrengst van graan
en stroo en het Hectolitergewicht minder.
Door de regelmatige voeding met Zwavelzure Ammoniak
lam