HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 660.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

5
Voor de drie grondsoorten wordt volledigheidshalve dit
staatje toegevoegd:
Chili- Zwavelzure
salpeter. Ammoniak.
Ontgonnen hoogveen . . 100 102,5
. Zandgrond ...... 100 109,4
Kleigrond ....... 100 98,4 »
Drie grondsoorten . . . 100 103,4 *)
Proeven als op het veen werden in Drenthe genomen op _
eschgrond. Als proefvrucht werden hier telkens aardappels
genomen. Den invloed der stikstofbemestingen op den oogst
geeft ’t volgende staatje aan. l
K J

Chili- Zwavelzure Chmsajpêter `
Sa‘P€‘“ ^“"“°“‘a" meer : 4- Karakteristiek
F- of van het weder
Meerdere opbrengst per . . ‘
H.A. dan het niet met m1¤d=1"=è ` m dan mmêr
stikstof bemeste perceel dan ZW­ Am-
1 ______,_..........­­-­-­-_....__.....__.._,..___,.____.....
1906 40 H.L. 55 H.L. - 15 HL. Warm en vochtig
1907 60 ,, 60 ,, evenveel ä Koud en nat
1907 72 ,, 30 ,, -- 42 HL. '
Na een droge
l908 105 ,, 95 ,, ~~ IO ,, periode in juli
1908 60 ,, 45 ,, -- 15 ,, koud CU mt
_ tot den herfst.
1909 175 ,, 125 ,, -- 50 ,, % _ ë
1909 110 ,, ` 140 ,, - 00 ,, K°“d °“ mt
Bij. deze proeven schijnt Chili op aardappels gunstiger te
hebben gewerkt, doch voor het trekken van een bepaalde 1
conclusie is het aantal gevallen wel wat gering.
*) Zie voor verdere gegevens de genoemde verslagen en onze uit-
[ gave ,,Zwavelzure Ammoniak of Chilisalpeter".
" 5111.22.2,z,, .,1., en 0 _