HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 609.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

I 4
p TABEL I, aangevende den invloed van verschillende stikstof-
ç meststoffen op den oogst bij AARDAPPELEN. *)
E A êi 93 a
E . 0 ¤ E
Plaats en jaar der g § ¤, _
· . 3 E ë Grondsoort.
I · proefnemmg. :_­ N
, E B E
j 0 N " j
1 Oldeberkoop .... 1907 100 - zand.
5 ,, .... 1907 100 - ,,
, ,, .... 1907 100 - ,, '
i ,, .... 1907 100 - ,,
g Sellingen ...... 1908 100 156 ,,
Anna Paulowna . . . 1908 100 117 ,, ,
Grollo ...... 1907 100 100 eschgrond.
i Zuid-Barge ..... 1907 100 88 ,,
j ,, ..... 1907 100 97 ,,
I Grollo ...... 1908 100 96 ,, p
fi Ottersum ..... 1909 100 112 zand. i
!
_ Totaal . . . 1100 766
0 Aantal proefnemingen 11 7
pj g Gemiddeld . . 100 109.4

· ’
al *) Naar aanleiding van deze cijfers verwijzen we naar de artikels
van de heeren _j. Humo en A. RAUWERDA in ,,Cultura", orgaan van
het Ned. Instituut van Landbouwkundigen, Nov. 1911, Aug. en Sept.
_ 1912, jan. 1913 (’s­Gravenhage) over: ,,de beteekenis der ,,waarschijn-
lijke fout" berekening bij het landbouwkundig onderzoek" en ,,weten- p
schappelijk onderzoek en voorlichting van den practischen land-
1 bouwer". [
·1
i l