HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 689.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

3
cijfers nog al uiteen, steeds moet de Zwavelzure Ammoniak
het echter afleggen tegen de Chili.
Zelfs verhoudingscijfers van Chiliwerking tot Ammoniak-
« werking als 100 tot 90 of nog sterker als 100 tot 75 wor-
den gepropageerd.
Van onze Nederlandsche veldproeven wordt echter nooit
gerept, die passen niet in dit kader.
De Nederlandsche praktijk moet echter ten slotte met
proefnemingen in die kwestie beslissen, daar de wetenschap
hiervoor nog geen regelen heeft kunnen vaststellen.
En wat zien we clan?
juist het tegenovergestelde van hetgeen de Duitscher
WAGNER tracht vol te houden. Namelijk een vaak veel
gunstiger werking van Zwavelzure Ammoniak dan van Chili
op onze Zandgronden.
De praktijk geeft n.l. met haar proeven aan voor onze
· zandgronden een verhouding in werking van Chili tot Zwa-
velzure Ammoniak bij aardappels: 100 tot 109,4. Dat is
dus een bijna 10 °/0 hoogere opbrengst met Zwavelzure Am-
moniak.
In vergelijking met de eerste cijfers van 100 tot 75 of iets
dergelijks, die nog maar al te vaak klakkeloos worden over-
· genomen, stellig heel wat gunstiger voor de Zwavelzure Am-
moniak. .
Deze Hollandsche gegevens zijn ontleend aan No I, jaar-
gang 1911, verslagen en mededeelingen, uitgegeven door de
Directie van den Landbouw v.h. Dep. van Landbouw, Nijver-
heid en Handel.
Daarin zijn over 1907, 1908 en 1909 de vergelijkbare ge-
gevens der Rijksproefvelden verzameld en worden o.a. de vol-
gende lijstjes gegeven: