HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 738.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

.. A p ; 2
t · . , ze is ook het onbestendigst van alle stoffen, die de plant
. ‘ voor haar groei uit den grond opneemt.
s En toch is de stikstof onmisbaar.
’ Want ze bewerkt om zoo te zeggen de plantengroei; ze
i dwingt een gewas tot volle ontwikkeling en mag niet achter- 4
l" W j wege blijven.
- We zullen dus de stikstofbemesting nagaan en verwijzen
voor de volledige bemesting met kunstmest of stalmest plus
kunstmest voor de verschillende gewassen op ’t zand naar
het overzicht achter deze te.kst op blz. 12.
A A l
j Stikstof wordt aan de gewassen gegeven als kunstmest,
` waarvan Zwavelzure Ammoniak en Chilisalpeter de gebruike-
. _ i lijke zijn en als stalmest, gier of groenbemcsting. Deze laatste
" l l zijn niet altijd, of niet in voldoende hoeveelheid te geven,
_ werken dikwijls niet snel of volledig genoeg.
_ W Daarom ook de groote vraag naar de stikstofmeststoüenz
[ _. i Zwavelzure Ammoniak en Chilisalpeter. ‘
'W I
W Welke is voor onze zandgronden de aangewezen stikstof-
i meststof?
A W Niettegenstaande meerdere proeven in ons eigen land
i uitmaken, dat Zwavelzure Ammoniak op zandgronden vaak ‘
p beter werkt, houden enkelen nog maar steeds de Chiliwerking
voor de beste.
A Laat ons de gegevens hieromtrent eens nagaan. De Chili-
voorstanders nemen aan de cijfers, die prof. P. WAGNER
ä ingang heeft doen vinden en waarvan thans gebleken is, dat
' l die betrouwbaarheid maar al te gering is. Toch worden
‘ deze getallen van Duitschen oorsprong zeer ten gunste
g van de Chili nog maar steeds benut en al loopen die
l .
1
l