HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 9.42 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

· Bemestingsproef op Rogge (Enter Petkuser)
0 van den Heer J. v. LIEROP te Someren (Noord­Brabant)
Alleen vo0rïCorrespondentie. , ä
1 'r JA . "7 A · en ···­·· , ;~ ·._­ "',
1 ä ‘ë= 0 ‘ .;.<<s"°«` A *1 ..,- ~<>·..,
‘ 1 1 i ïää ,é’
1 x ‘"·‘ >:a°« gl; bc I" .,5,, . w ‘ ,·­._..!.fc, ‘ 1­'
r B - ‘lï.‘ `·`;’ï«· {F ‘?·"’ 0
· i v Z)1 ` " _c‘_" ·! Q -`
E AAN ä JX: ‘ .,> · ..1 i z . ».?·ï1,‘¢ . Age
1 Q M. f · ;»;,g­-_§{‘­.· · s. 1»,j ·» _ _ §',v,,,·__ ·$.,,<f!·< · u_ · 4;
E A ` Y `ïïl ­ ¢3à · " "· ‘ eï g " ‘?’ . ‘ »
­ . .·.E . Q; ‘yä‘ ` ‘
` ` I .; ;­ j`.L? { · . ­_ 1K L F ` "’; i
. A Awa; ~ ‘ «/··Aw»".«Aä A.
I ‘ __J ·»L ·`i1 ,1;-,y v·_4,j· v «`r ­ gr, °' 4 · .,., ; ‘iVI{' ‘§, ‘. R" /
‘ · ` ``'````‘'``'`````` ` ``'‘''`''``"`'``` ‘ '‘`‘'`‘‘'‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ;`ï jg . ü 1 ¤{"`{ F
1 ,2 f t ‘· ‘. 'êïk . · wl *11 aê ·
' ¤ ` = A " 1, .1 1% W ·` ·
1 n "*¥· *%.9 · ir om xt. Nr
1 ........................_..,,,,___,__ __ _v________________________ rg .. · 1 >._·. · ,-1. ,.4-. S j
¤ 1 ië, ”‘ `ïfïm · .§*ï=2‘Eï§I,. ‘ Av, gä ä
«,e· ,.· . .··#ï 1; ,‘ “ · L.: A
l I {xt IA/[ ZMMIMT I, `, ,.ï '*.
A 1 __ Q;. _, mll101l1i111®;«" ‘ ’ j .· ‘ rr
‘ ` 1 237
A ig . . .
Hfzenoer; .................,...........,.__.,.___,__ . 800 K.g ...,,,,,, 800 K.g. Kalnret
­»--­·­-»··­··-­­­»»»­··­·..­.­·....... . .............,. Bemestxng I
­-­­­ï__._i..l.. Q1 per H A 800 ,, ........ 800 ,, Th. Slakkenmee l
.......r.,___________________,________________A,___A____ . Q1 ` ' 0 ,, ......... 200 ,, Zwavelzure­Amm0n1ak
I 3 Opbrengst { 2.200 ,, ........ @2.950 ,, Graan
, l ­ per H.A. 4.600 ,, ....... 6.900 ,, Stroo
. T . . . . _ · v ·
;, ïïs .
1 gg Bemestmgsproef op Grasland
A _ van den Heer P.] v. d. MORTEL te Bakel (Noord­Brabant)
il · Alleen voor Corresp0ndent1e. 1 1;;
:
R .
A1 1 AAN A
L 12 - ­ . _, J
~· =A. ’ =‘· ··
I g '`'''''‘'‘''‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘'‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘······· ·· ·········­···--··~ 1 · _ `‘4­ ï?° -ï;·"
·· e· ‘ ‘A ‘ . ‘ ‘.~-
‘: g g zf§~§`§r`àg1;g J · 1 ZXAXEEEEA
‘ [ Y ···. AA .‘·~ ··.·" :. · .­o‘ 2.; = ...,
. . . · ­» • V ·^ .··· ' .:·­· . V *­‘.· • . ov ` . AW ·" ­· ‘s‘¥’­ 9-»;J.·>'2"y11 =·‘T J:. ‘·«’¢ ~··Y‘*•ëg;;«·»>­¤iï*•»¢.4.==·‘<*v«‘."v
“ = ‘‘"‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘· · ············· · ········- · -····-·-··-·~­··­ · ·‘ Aj " ‘ c . ·. ‘ * F‘*’A«gw;«=ï;@;~,ïA«A«r.
' ` :' "· =" · ë =· A ï ‘ = ·« '* » " . Te ;ïè‘$;­; ;;;~l Ji 4t‘¥`:‘;ïï‘TwA` '?‘jr:A`·?;ti"`ï
‘ ‘ ; ‘ ‘ " V . we
ï ­·­.­.........................,......,... . ..,,__,_____. 5 ' · ` g _ ·1' "°P‘r;”f“.ïï'Q_ `,‘'
Q ‘ A ` ­ ._ '· ·` , `. ";?:_'v,¥_ ,·‘.;à­l,;Q_,= gn:. · I *
Al 1 1
ï‘ T 1 . 800 K.g ............ 800 K.g. Kainiet
1 gfmm; ........,......,..,......,.. , ...,........ ; Bcéfêätïg { 800 ,, ........... soo ,, Th. Slakkenmeel
_i_ ``‘"`""‘°` ; ``‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘» en p ‘ ' 0 ,, ........... 150 ,, Zwavelzure­Amm0niak
;( [ 1
'‘‘‘‘‘‘'‘‘‘‘‘‘^’‘‘ ‘ ‘‘‘‘'‘‘‘’‘‘‘‘‘‘’’ ‘ ‘‘‘···»····‘····» l Opbrengst 6.300 ,, .......... 11.500 ,, lste snêe
1 ; per H.A. 5.180 ,, ......... 5.500 ,, 2de snêe
‘ . i