HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 878.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

pg Bemestingsproef op Haver
Tl van den Heer _]. _]. v. d. SANDE te Boxtel (Noord­Brabant)
l
fr T K . . · , .
l T , :T;.«­ Q'? __. _­, _
E '·;è'£:»( ° ‘, `. ;X2‘L‘E» T
' .. ..ï·­
ii * 2 ` ’·‘v 2 ïä
H «.;ï· E * s · ;`» . ;;» ·;;
..· . ‘· ·. .
AAN ,T ; · ‘ · ‘· ­ T =· ;
T
!· ï T. " ‘``‘'‘ '``` s
E l ‘ïfe.§.ï.° " X A`‘` lb LI =·V <*‘ . T T·ä‘·~;»T .
· T » · TT ­Vx·~ . A·=· ‘ ‘ T w · *"
‘ .»~§ ei . =§.slx ~ Eäàïrg., ~% * .. .
········· ·T ­·_·. .· ...· 2* wip . ‘ Tïe vw ·
l I.- I (•.>,_ _; ` _ ,j§.lR Mw R _ ‘ ,_k«;­_ K.
V '·‘ ·§‘?·‘ï‘·‘?P??~ __ .?*'· ` ' [
° ¥ »­‘ T. Y ligkk? -
‘A‘‘‘‘‘‘‘ ‘ê `ïïï ` Fl. ’ `‘'` v ïvé
,T " , ?¢ï;;*(fï·ï`»è._gï,Qi;,ä*ï‘ï*i4ë_;- .; *­;’¤¥ï··. ;..*"g ‘ · :
E ' ` ïêäê '‘`' ."· '~·· ‘·”‘¤
á · _` .;Q T . ,_ .
········ "“1ï*áï«ïe;¥ê?’e·ïï’ë· ;» ;‘, ·ê·'=·#ï­f£. *‘*» "i" · ·» ¤ ` 772 T,

a. _ 600 K.g. 600 K.g. Kalk
, Bèmesvng Smlmêst 800 ,, 800 ,, Kainiet .
H per H_A_ 800 ,, 800 ,, Th. Slakkenmeel
.._ 300 ,, 0 ,, Zwavelzure­Amm.
T Opbrengst { 2.300 K.g. 2.962 ,, 2.150 ,, Graan
g per H.A. 3.975 ,, 4.937 ,, 3.900 ,, Stroo
1 Bemestingsproef op Aardappelen (Keulsche Roode) `
Q van den Heer ST. v. d. BRINK te Laren (Noord­Holland)
§ ‘
‘ :.; ,`_4 v '£_ g_.·. ­ ·_ __·•:'€,l_g·:;‘_ ·~;(: _w4_`. .‘ x`;­ ·' Lg: J _: ..· {. 1 _, ~ .à';'.‘ ·‘_L _ J ._ VL; Z
F _ _­ yçgïw ­­ T- ;_;.€_;¥_ I _- , ­¢«·ë,·gE&;~ Ki; ._.yè:,`<;§ï§ï*j·<· _. _ï;=T'.·-» ‘ I ·
T .. · .. •·;‘°`.' . '· s .T ., ;,.,`§ ­ _ ‘;,.g;»­`~¤"E§ê `*.·ê­ .»
· wo: ·.~‘·‘ A~ ·,;­;.;>S :.x·­.!·. •.;,.«. ‘ «·, __.e;~*·k;~_ ·«..«e, Lgwi
‘ <i=-­« ` ‘· ·#·.· ·"·~;=&.· ·* :7% ‘ -.·~"= "`~· ·
V _ · nl ';’­N;_L,l_ 4 U, lr 5çF; yïïq ' · {"J·• -‘¢·_;Jl‘_:'>‘ä'%€y2­ `ïïäxr ‘
T ·Y'_. ,55-,1; le; I C'; ‘ _ ' i;’;'§_·>2i_;; ä”"° E
f V nv? `çxï g ' ”_'§;“ I ' S -­ T^‘ï. ¥ ‘ é` . ` ' ' ' h ' >·
T ¤·#‘· - ­=· I 4» · Jef . ~:·· 4,.. · · o
` - T · 9 " ' “ 1 .¥ .
¥ . ’ Y ·¤- . .
{ ‘ Nl · · .~E L.ïg¥;‘ïg*“ á Eis. `¥ i5 _
‘ ‘ ‘ ·_ t T ig ¥·;;‘;E’”".,,­; EG
________ . l" · ' "‘ ~· ­` Y ‘ «wigT#•T El :§:$*i'·'*~*=*;`. ‘~3 ·
ï '.¢ lx z %*‘.·~T.<èä%·ï P2 4* Tw, ‘ 5*
’ 1 ä._=‘;> ‘`‘‘ ’ ‘Q':' T
, T §ï`f_’§‘ x°, = mi? F ïè . 4 .5%%:-Q `X4 · ·. ‘ ·. . ¤~ 5.
l T ­‘•5¢:·. _ ‘·‘<‘ .­ ~ ï; T =·¤£‘f»,·.‘.*. ‘ 4 ‘· · `, e ..*?sä:·‘
'```''`` F ‘ fyïfä {" ll 'W ` . '* ’ · ê` l ­ "‘~ T ;=
l ¥ = * * . ` `é‘Y= `~;”ï¥`= "*ï= · T T T "`
M `**·‘·2:$ ‘ ­ 2 ~ . ` ·&.>x;_ ·.‘*"1‘ . =­‘ . e.
T T ·§·‘);'§"_q ‘t· J Jä V.; ·> "` ` ',_ ;·` 1 Y__ T y. ¤,,-
._,,.,_. l _ ', ` J ­` I. "" V . ~ "`
l T ` Li7L°?ï•ï$2ï . '-" C ­.• ¤O:;[$¤ä1 ' A&L`l.t·6`¤4¤&"’ `qft
I >'
1 T'
K T . `00 K. ..... . . . . ` . '
, F Bêmcstmg 6 g 600 K.g Patentkall
, l per H A 800 ,, ......... 800 ,, Superfosfaat
-1 T 400 ,, ......... 0 ,, Zwavelzure-Amm.
Opbrengst { 12.600 ,, ........ 7.500 ,, Groote
Q T per H.A. 8.400 ,, ........ 8.000 ,, Kleine
l T I
l C