HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 779.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

‘ _ nu . I .· 7 ., . ~_ , . ~- ¤·,«·· '·» '~"TT:`.”勒·"’¥’"ï;*· ir"rrS,-»l~<~«--~a~~-,­«.7;;-7777 7*,7; mr
g jl · l
» BEMESTINGSTABEL.
E Bemesting per H.A. (: bunder, Z 700 Rijnlandsche roe) in kilo’s
kunstmest.
( nl De laagste gift voor de gronden, die in een goede voedings-
toestand zijn.
‘ Bij stalmest plus kunstmest neme men van onderstaande op-
7 gaven de halve hoeveelheden kunstmest.
ïï Waar dit noodig is, zooals vaak bij Mangelwortels, Suikerbieten, j
ii Koolrapen en Tuinland, geve men nog 1000-2000 Kgr. Kalk (of
j Yg kalkmergel) in ’t najaar. ip
K 1
` . . . s- Zwa lz 7
G E W A S. Kaimet. I Patent­Kal1. ’ Sl;ä:;I:;%l_ I Amnïfniälï
5
~ Rogge .... I 800-1000 800- 1000 150-250
( j Haver .... 800-1000 800-1000 200-300
Mangelwortels . 1200-1800 1000-1200 400-600
iii Suikerbieten. . 1000-16001) 1000-1200 300-600
X Aardappelen. . 500-7002) 1000-12003) 300-500 .
W _, Koolrapen . . 1000-1500 800-1200 250-400 j
l pErwten . . . 1000 of 500-600 800-10004) 100-150
(Q1 Boonen . . . 1000 of 500-600 800-10004) 200-250 nl
` ° Boekweit. . . 600-800 600-800 150-300 L
` Knolgr. en Spurrie) _ 200-3005) 200 - 3006) 100 - 1 50 .
Gras- en Hooiland 700-1000 700- 1000 100 -150 L
t Tuinland . . . { 800-1000 800-1000 400-800
1 E (Super)
j
j I) Voor suikerbieten ’s najaars of een ll/2 à 2 maanden voor ’t zaaien;
L voorjaars daarvoor ook wel 400-500 Kgr. kalizout (40 0/0).
2) Voor aardappelen kan men tijdig in ’t voorjaar ook 250-400 Kgr. _
g kalizout (40 0/0) geven. ‘ ·
· z 3) Is men laat met fosforzuurbemesting, dan geeft men 700-900 Kgr. fi
` Superfosfaat.
4) In plaats van 800-1000 Kgr. Slakkenmeel wel 600-800 Kgr. Superfosf. -
W 1 5) In plaats hiervan ook 100-200 Kgr. kalizout (40 0/0).
( 6) Beter is in dit geval Superfosfaat 150-250 Kgr.
0 . I lf

ex l i