HomeRapport betreffende de harswinningPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

r
brengst van 210 vaten van 126 K.G. uit 10.000 tapgaten een
t goeden oogst. In sommige gevallen bracht één tapgat 4% L.
, hars op.
Het behoeft geen betoog, dat bovenomschreven wijze van hars-
winning slechts tot groote schade van het bosch kan plaats vin-
den. De diepe tapgaten maken, dat de boom ziek wordt en aan
schorskevers ten offer valt, of door den wind wordt omverge­
¢ worpen. Soms maakt boschbrand aan het leven der harsboomen
een einde. Den laatsten tijd schijnt het stelsel Hughe (cup- and
guttersystem) dan ook meer en meer ingang te vinden ']. Een
. andere werkwijze vinden we vertegenwoordigd in het stelsel
Gilmer, dat veel overeenkomst heeft met de reeds vermelde
I methode, die bij de winning van de Venetiaansche terpentijn in
r gebruik is. Met een boor worden een of meer gaten in den stam
geboord en wel tangentiaal ten opzicht van de jaarringen en
i eenigszins naar buiten toe afloopend, ongeveer 15 c.M. diep. Aan
de openingen wordt een afzonderlijk hiervoor gemaakte flesch
p bevestigd en wel zóó, dat de hars niet langs den stam kan af-
druipen en verdamping van de terpentijnolie grootendeels is uit-
gesloten *`).
F De volgens de verschillende methoden gewonnen hars wordt
vaak op het terrein zelf overgedestilleerd. Onder toevoegingnvan
l water wordt het product in een retort verhit. Bij 100-150 gr. C.
i ontwijken de aetherische oliën en vormen de terpentijn, het
colophonium blijft achter. ·
Men rekent uit 8 vaten hars 2 vaten terpentijnolie en 5-5%
vat colophonium te verkrijgen.
Een bijzonder soort hars, de z.g. Canadabalsem, wordt gewon-
i nen uit den Hemlockspar (Tsuga Canadensis Carr].
" Behalve in Frankrijk en de Vereenigde Staten, die beide
harsuitvoerende landen zijn, wordt ook in Oostenrük, voorname-
lijk in het Wienerwald hars gewonnen en wel uit den Oosten-
rijkschen den [Pinus laricio austriaca Höss). Geheel voldoende
om het verbruik in dit land te dekken, is de gewonnen hoeveel-
heid niet.
Reeds sedert lange jaren werd de harswinning in Oostenrijk
') Practical results of the cup- and guttersystem of turpentining by
l Franklin W. Reed, Circ. 34 Bur. of forestry Dept of agr. 1905.
`") Dr. Petraschek in de Oesterreichische Forst­ und Jagdzeitung 1915.