HomeRapport betreffende de harswinningPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

r' [
6 .
andere houtgewassen gemengd. Het zijn de staten Noord- en
j Zuid­Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana, Georgia, Texas .
l en Florida, waar het bedrijf der harswinning wordt uitgeoefend.
De laatste jaren schijnen de westelijke bo-schdistricten eveneens P
j bij de harswinning een rol te spelen.
E De meest voor harswinning geschikte boomsoorten zijn Pinus
taeda L. (Loblolly pine), P. echinata Mill. [: P. mitis Michx.
Shortleaf pine], P. palustris Mill. [Longleaf pine] en P. hetero­ ,
phylla Sudw. (Cuban pine). Behave de eerste soort worden ze
alle in Amerika als Pitch pine aangeduid. Ook de Weym.outhden
[P. strobus L.) kan voor harswinning dienst doen. 4
De harswinning geschiedt in Amerika meestal zonder de min-
ste zorg voor de gezondheid van den boom. Ook hier wordt aan I
den voet van den boom een tapgat [box] uitgehouwen. Al naar j
de dikte van den boom maakt men er 2, 3 of 4. Deze inkepingen
zijn tot 35 c.M. breed, 10--17% c.M. hoog en 8-9 c.M.i diep.
Boven de holte wordt weer een wondstrook gemaakt. De tapgaten
worden in November, de wondstrooken in het volgend voorjaar
aangebracht (fig. 8].
In Maart begint de hars te loopen, eerst langzaam, daarna
overvloediger, totdat de harstoevloed in het midden van den i
zomer zijn hoogtepunt bereikt en tegen het najaar langzamerhand .
- weer ophoudt. l
Wekelijks worden de wondstrooken verbreed met den z.g.
, hacker [fig. 3), een instrument, dat wel iets heeft van een groote
boomrits met een ijzeren bal aan het uiteinde van den steel, ten
j einde meer vastheid bij het gebruik te geven, terwijl twee gootjes
in het hout worden gekapt, die naar onderen ineenloopen, aldus
een v­vormig-e figuur vormende, die zorgt, dat de hars in het tap- i
gat terechtkomt. Alle 4 weken wordt de hars verzameld met den r
,,dipper" [fig. 7]. Aan het einde des jaars wordt de hars, die op
de wonde gestold is, afgeschraapt met een breed, beitelvormig
ijzer of pusher [fig. -4], en zoodoende afzonderlijk geoogst. Vol-
gens Charles Mohr °) is de harswinning op dezelfde wondstrook
na 4 jaren niet loonend meer. .
Elk tapgat kan 1%-2 L. hars bevatten. Men noemt een op-
°] The timber pines of the Southern United States by Charles Mohr.
E Bulletin No. 13 U. S. clep. of agr. Div. of forestry. j