HomeRapport betreffende de harswinningPagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

5
L pin perdu worden minder voorzorgen genomen en worden de
[ wondstrooken tegelijkertijd aangelegd, waardoor de boom snel
- afsterft.
V Wat de waardeering der beide hierboven omschreven stelsels
I. van harswinning betreft, n.l. het ,,pr0cédé au crot" en het stelsel
je Hughe, zoo moeten we hier vermelden, dat het laatste het van
het eerste wint. De hars is zuiverder en bevat meer terpentijnolie.
lt De prijzen, die in Frankrijk in 1899 werden gemaakt bedroegen,
1,. bij toepassing van het ,,procédé au crot" 53 francs en bij stelsel
ld Hughe 65 francs per 100 K.G. Men rekent per jaar en per H.A. *)
Or op een opbrengst van 25-40 francs netto.
I,- Behalve de zeeden wordt ook de lork voor harswinning ge--
bruikt. Dit geschiedt in het Alpengebied.
mr Door middel van een groote boor wordt een gat naar het hart
hat van den boom gemaakt. Dit gat wordt met een houten stop gesloten
jsgj en vult zich geleidelijk met een heldere, taaie, aromatisch riekende
uit, harssoort, die met bijzonder gevormde lepels te voorschijn wordt
las- gehaald en onder den naam van Venetiaansche terpentijn in i
dg den handel komt. De opbrengst bedraagt per jaar en per boom
Jggr 0.09-0.23 L.
ZOO- Volgens De Lapasse, Conservateur des Eaux et Forêts, wordt
mm, sedert 1908 de zeeden op Corsica eveneens met goed gevolg,_.ge­
äïmr, harst. Reeds vroeger werden andere Pinussoorten hiervoor ge-
Vaggn bruikt, maar het schijnt, dat het bedrijf toen niet loonend was **)_
voor De laatste jaren heeft men ook in Algiers proeven genomen
mem, ’ met harswinning bij den Aleppoden {Pinus Haleponsis Mill.],
groot eveneens met gunstig gevolg.
ordeïï
[bar- Wat nu de Vereenigde Staten van No0rd­Amerika betreft, zno
grond is de harswinning hier eveneens in sommige streken een zeer
: hars voorname bron van inkomsten voor den boschbezitter.
Het zijn vooral de uitgestrekte naaldhoutbosschen, die zich in
boom het zuidoosten van de Unie bevinden en een 75 tot 150 K.M.
rheelen {naar het zuidentoe] breeden gordel vormen, 80-250 K.M. van
hooge? de zee verwijderd en pl.m. 60 M. boven haar peil liggend {fig. 1).
Ze bestaan in hoofdzaak uit Pinussoorten als hoofdhoutsoort, met
.brengt, -­­­­
Spïggkt *) Zie Beauverie. Le bois, Tome II.
mgge à **) Zie Revue des Eaux et‘Forêts 1913r ,