HomeRapport betreffende de harswinningPagina 15

JPEG (Deze pagina), 903.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

13
lijke uitkomste11 te krijgen. Daardoor kwam men vanzelf tot
bovenstaande methode,_ waarbij het nabeitelen of verhoogen van
de wondstrook om de 3 à 4 dagen geschiedt in plaats van om de
5 à 6 dagen, zooals dit bij grootere terreinen met eenzelfde hoe-
veelheid werkkrachten noodzakelijkerwijs het geval zal zijn.
- Per 100 K.G. ruwe hars waren de voortbrengingskosten in de
‘ houtvesterij Chorin in 1917 pl.m. 70 mark, terwijl de waarde
daarvan in het bosch geleverd, bij den thans in Duitschland gel-
denden Regeeringsprijs 300 mark bedraagt, [zoowel voor vloei-
als voor krabhars). Het vervoer geschiedt namelijk op Staats-
kosten, terwijl ook de vaten, voor zooveel dit eenigszins mogelijk
g is, door de Regeering beschikbaar worden gesteld.
Wel dient opgemerkt, dat de aankoopsom der werktuigen hier-
bij niet is inbegrepen; dit bedrag moet echter over meerdere
j jaren berekend worden. De prijzen waren ongeveer de navolgen-
de: 1 beiteltang 8 mark, blikjes 12.5 pf. per stuk, dissel 2.15
i mark, krabber 0.80 mark, lepel 0.75 mark, hamer 2.50 mark,
T emmer 1.50 mark.
Thans rekent men in genoemd-e houtvesterij, dat de voort-
brengingskosten van 1 K.G. vloeihars pl.m. 1 mark bedragen. Het
loon bedraagt dan voor meisjes boven de 16 jaar 2 mark per dag,
, onder de 16 jaar 1.80 mark.
j Dit jaar was de oogst minder groot geweest door langdurige
1 droogte. Hieronder volgt de gemiddelde opbrengst van de 5
boschwachterijen.
1
* »w_m__i-l _l#; 6< ·;=Q ä lï*2ï1*¤1.K;§.-l
Boschwachterij. EE FEB per r per Opmerkingen. 1
C°_·$§ä;gä[H.A lboom.
Liepe ...... 176 i 4.2 280 1 z Voorber. werkz. Maart en
. April. ,
Kahlenberg .... 129; 3 157 ' 1.22 ;
g ChO1’11'l ...... 166 2,.9 170 ‘ 1 H"gi‘;;;;“g AP“l`h"lf
E Thcerofcn ..... 171; 3.3 { 146. 1.14 Atäcdisseld 3-6 X per j
« . 1 · 8 . 1
‘ Leuftenthal .... 1 iss _ 4.1 _,Al_QQ__'__0;7,2_>_ g i
Gemiddeld . . . WH`. si`? 163 1.1 Kosten per H.A. 1
. Voorber. werkz. 30 M.
p Winning . . . j
I l 113 M. [