HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 3

JPEG (Deze pagina), 707.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

JA/_,W:4,­ ;·,«. ­~w~¤·­,»« ~­.,fgv;,:¤· v -- ~-» r ; ·- ·‘·­v····7··;~r·,,r,.,­- ,­-«,««-·<g,•«,.v,•g­ï·v«·q*·=y·*·~·~’=v=~­v·r-»· K- ‘·'¤"'·" `?f".QI"
ex? ik
‘ WïlI§llBïDlë.l üïääää jj
· e . vu jj
s 9
PASSAGIER VAN HET SCHIP
A 1
De Neederlandeu, _ l
‘ YBOEGER GIJVOEHD DOOR
ä Kapitein K A A S.
Eiland van Bezriüziyivzg, J
j November lS&3. A
VETWEILANDERS Z W A ` A _
_ ` · In mijn' vorigen schreef ik U dat ik, terwijl onze
‘ Kapitein zich aan het hof van den Koning van het
j eiland van Bezuiniging verlustigde, en ons volk in
. de weer was met het schip zoo veel mogelijk te her-
t stellen , dit eiland eens op te zullen nemen. Zoo veel *
r de ele enheid mi` zulks ver unde heb ik dit ook oe-
S 3 J S e
daan , en zal er u het een en ander van mededeelen; J
l doch alvorens daarmede te beginnen moet ik u eerst l
iets melden , dat gij óezwaarlyk zult kunnen gelet)-., IV;
_ ven , en echter is het zoo: - onze vorige Kapitein, 4
Y die beruchte K aas , die ik u in m§n’ eersten brief ‘
zeide, schaamteloos te hebben durven zeggen, bij het J
’ afscheid nemen: Ik kom met Pass/een weër aan
, boord om het Nackfmaal te gebruiken , ­- heeft in-
‘ derdaad woord gehouden. ­- Gij schudt het hoofd; ­­­ j
, i` zucht; ­- i` vruwt; -­- wi` ook, wi` deden het `
( EJ SJ ¤ _ J J V
tl ` ‘ allen; ­­ de geheele equipage stond versteend. Dat _!
j wist die huichelaar ook wel ,· hoe had hij het andere , W