HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 15

JPEG (Deze pagina), 879.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

.
( Iïi l
jarnllen onder ons uit, en gaf handjes tot aan de ka-
tt _ gjuitjongens toe; maar wat kwam de aap gaauw uit
j de mouw! Ook, waarachtig beste vriend, wij hebben
haast niet meer te eten , en waren er niet eenigen
1 onder ons die vroeger wat gespaard hadden en nn
medelijden met ons he·bben , velen waren al van hon~
, ger omgekomen; maar onze Kapitein, die stoort zich
daar niet aan. -­- Met de stuurlieden waaronder oude
* gedienden zijn, die terwijl zij ten koste weer van ons
arme halzen even als hij hunne beurzen mesten, hem
l en ons opentlijk voor het lapje houden, eet en drinkt,
zwiert en praalt en pronkt hij even als of alles van
`¥ hem alleen was. Gaarne zouden wij hem een goed
jl o en gelukkig leven gunnen, als hij ons, door zoo kop-
W r pig te zijn als zijn vader , door even als zijn vader
A naar geen raad te willen luisteren ,. door zijne verre-
‘ gaande verkeerd- en onhandiglieid niet alles ont-
, nam, ­-- daarbij is het zulk een stootend en walgend
’ gevoel zoo een zedeloos wezen te moeten gehoor-
4 zamen , een wezen nog zedeloozer dan zijn vader:
F met vrouwen speelde die oude boef den beest; met _
wijven, die zich met hem, getrouwde en veraehte
F grijsaard, wilden a.fgeven;­­-­ maar deze??? -­ doch
· stil, -­ het is te veel om u te schrijven; ­-­ ik
word misselijk als ik er slechts aan denk, ook al ons
volk, dat het weet, verfoeit hem. Tot overmaatvan
ons ongeluk is zijn oudste zoon nu ook aan boord ,
en vreet ten spijte van ons allen , onze beste brokjes
op. Legde die zich nog maar op de stuurmanskunst
toe! gaf die ons maar de hoop dat hij eens een goed
Kapitein zoude worden , dan zouden wij ons schui-t_je
wel dobberende houden, zijn vader wel wat toegeven;
l maar behalven , dat die lelijke, koppige, domme en
i brutale jongen niets doet, en een eenvoudig dood- `
4 vreter is, doet hü onze vlag nog schande aan. Zoo: j
' is hij onder anderen voor eenige weken met een paar i
" blaauw geslagen oogen , die hij in een hoerekast had
opgeloopen, aan boord gekomen. Dat deed ons allen
goed! maar met zijne ongelukkige Vrouw, die brave
t moeder, hebben wij diep medelijden. Doçh wat
E