HomeHet persoonlik kontakt tussen leraar en leerlingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

I
I
I
I
· 7
` Voor d·egenen, die dat vermogen van met de leerlingen
nauwer om te gaan, niet hebben, wou ik nog even nader
` toelichten. ’t Kan je gebeuren, dat je met een kollega loopt te
Y wandelen en dat die vertelt hoe l1ij doet, wat hij zegt. Dan
kan je dat aardig lijken of gevat of mooi of ontroerend of
_ 'wat ook. Misschien word je ·een beetje jaloers. Dat is erg
jr begrijpelik. Maar deze raad geef ik 11: niet nadoen hoor. Je
I kunt uit de gesprekken, uit ·de omgang met anderen natuurlik
I wel profijt trekken, ook wel eens een wijze raad van iemand
I krijgen. Maar alles wat je zegt of doet, na ’t van een ander
’ gehoord te hebben, moet toch door de zeef van je eigen ~
E persoonliklieid gaan. Anders is ’t niets waard. Voor alles ‘
toch jezelf zijn en echt zijn. Bedenken -- ·en aanvaarden - dat
I er vers·oheid=enheid van gaven_is en ­ dat iemand die halver-
E wege de twintig en de dertig is, moet streven naar zelfkennis.
Zelfkennis, daarover ga ik nog even door. Want - is ze al
voor ieder mens een onontbeerlik ding, in hoge mate is ze
dat voor de leraar. Immers - hoe wil je anderen zien (wat
je als leraar iedere dag moet) als je ni-et bereid bent in de
eerste plaats jezelf te zien? En als nu die bereidheid aanwezig
is en j·e ziet, dat je zelf wel e·ens wat zegt om je er uit te
redden; dat je zelf zo’n last hebt van de dingen te vergeten,
dat je zelf nog al eens op ’t nippertje en dikwels eigenlik
ook wel te laat bent; dat je zelf zo’n moeite hebt om aan ’t
werk te komen,_ dat - misschien - je eigen doctoraal er met
{ hangen en wurgen is uitgekomen, dat je zelf zo gepiqueerd
j bent, als iemand je maar onrechtvaardig schijnt te behandelen,
onbillik schänl te beoordelen, ·dat je zelf de neiging hebt je
. zak·en van de beste kant voor te stellen; dat je zelf altijd
in de rede valt en de kunst van iemand te laten uitspreken j
niet verstaat, dat je zelf in de leraarsvergadering voor de
` 1 _ voorzitter een lastig man bent, omdat je de hele avond door
i ’t niet kunt laten opmerkingen te maken tegen je buurman; .
V _ als je, herhaal ik, zelf geneigd bent tot deze en ettelike andere
_­ '_I · ondeugden, maar bereid dat in te zien of er j·e door vrouw
. _ _ of vrien·d op attent te laten maken -­ dan leer je ’t langzamer~
. ‘ i hand wel af om ·die ondeugden bij kinderen zo ernstig te
‘ ‘ vinden. Of wel ­ maar nu bedoel ik dat in diepe zin -­ je
' vindt ·die dingen. juist heel erg, maar dan: ,,in lief·de" erg.
§ En je me-e·nt dat het op j·e weg ligt, en dat je er ook h~et ver-
t mogen toe hebt kinderen juist op deze dingen vroeg te wijzen.
. Dan. word je van een leraar een pedagoog. Dat is het hoogste
g wat er is, meen ik. Maar daarom moet je met dat woord
I